• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
        Kırkağaç Kent Müzesi  


Anasayfa

                                        Geçmişe doğru izlerinizi sürün;
                                   Önünüze açılan bir kapı göreceksiniz,
                                             Korkmayın,açın ve girin...
                             Karşınızda mükemmel bir dünya bulacaksınız.
                                         

                                           Trace your tracks into the past;                 
                                You will see a door opening in front of you,
                                            Don't be afraid, open and enter ...
                                 You will find the perfect world before you.


Kırkağaç anı evinin amacı kentin kültürel, tarihsel, sosyal ve ekonomik zenginliğini tanıtmak ve yarının kentlilerine yol gösterebilmek Türk-Yunan nüfus mübadelesini yaşamış olan mübadil aileler,yerli aileler ve onların 1. 2. ve 3. kuşak akrabalarının anılarını korumak,yaşatmak sergilemek ve gelecek kuşaklara aktarmaktır. Bu amaç doğrultusunda, Kırkağaç ile ilgili her türlü belge, eşya, kitap, görsel malzeme, ses ve görüntü kayıtlarını bünyesinde bulundurmak, bu verilere dayalı geçici ve sürekli sergiler düzenlemek, modern müzecilik anlayışının gerektirdiği vizyonda ilerlemek amacıyla Birol ve Hamdi NART bünyesinde kurulan bir kültür birimidir.

First of all, Kırkağaç Memorial House is to promote the cultural, historical, social, and economic wealth of the city and guide the citizens of tomorrow. Second, it is to protect the memories of the exchange families, indigenous families, and their 1st, 2nd, and 3rd generation relatives who have experienced the Turkish-Greek population exchange and transfer such memories to future generations. In line with this purpose, it is a cultural unit established by Birol and Hamdi NART to collect all kinds of documents, household goods, books, visual materials, sound and image records related to Kırkağaç. It is also to organize temporary and permanent exhibitions based on these data and move forward in the vision required by modern museology.


“Şimdi Paylaşma Zamanı” diyoruz.Müzeler halkın ilgisi, desteği en çok da sevgisi ile yaşamaktadırlar. Değerli Kırkağaç halkının kendi anı evine sahip çıkacağı inancımızla, geçmişe dair; gazeteden kitaba, fotoğraftan kimliğe, paradan-pula, yazmadan halıya, radyodan daktiloya, koltuktan kıyafete, tabaktan lambaya, süs eşyalarından nazarlıklara,mobilyadan alete kadar tabiri caizse iğneden-ipliğe her türlü desteğinizin son derece önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz. Anı evimize bağış yada ücret karşılığıyla kabul edilecek objeler evimizin demirbaşı haline gelecek  ve bağış sahiplerinin adıyla yaşayacaklardır.Bağış yada satış için vatandaşlarımız iletişim bölümdeki numaraları arayıp başvurulabilir. 


We say, "Now is the Time to Share." Museums live with the public's interest, support, and most of all, with love. We believe that the honorable people of Kırkağaç will claim their own Memorial House. Herefore, we would like to emphasize once again that all kinds of contributions about the past, from newspapers to books, from photographs to identity cards, from monies to stamps, from headscarves to carpets, from radios to typewriters, from armchairs to clothes, from plates to lamps, from ornaments to amulets, from furniture to tools is essential.


“GEÇMİŞİMİZ İSMİNİZLE YAŞASIN” sloganıyla sizleri bağışa davet ediyor desteğiniz için şimdiden teşekkür ediyoruz.

We invite you to donate with the slogan "LET OUR HISTORY LIVE WITH YOUR NAME". We thank you in advance for your support.